Onze passie is design, ruimte- en interieurvormgeving. Daarnaast hebben wij een gezamenlijke droom:

interieurprojecten vormgeven en realiseren op een circulaire wijze

Waarom? Omdat wij ons de urgentie realiseren van de circulaire economie en het circulaire denken. De klimaatverandering is heel duidelijk zichtbaar: extreme natheid, extreme droogte, meer orkanen, smelten van ijskappen, uitputting van grondstofbronnen…

Wat houdt de circulaire economie eigenlijk in? In onderstaand filmpje wordt dit kort uitgelegd.

Het milieuvraagstuk inspireert ons bij het creëren van ruimtelijke concepten en vormt de basis voor het transformeren van de interieurbranche. Wij vinden het belangrijk dat de interieur-maakindustrie anders gaat ontwerpen, produceren en inkopen om uiteindelijk te komen tot circulaire interieurprojecten. Om dit proces te faciliteren zullen wij optreden als circular change agent. Wij gaan in deze rol de gesprekken aan met de verschillende partijen om uiteindelijk onze gezamenlijke droom te bereiken: interieurprojecten vormgeven en realiseren op circulaire wijze. Hieronder wordt aangegeven hoe interior for tomorrow de rol als circular change agent invult.

circular change agent.

Wij zien onszelf als circular change agents voor circulaire (interieur)ontwerpen. De uitdaging daarbij is om – als ontwerper en circular change agent – alle actoren in het gehele proces te betrekken.

Wij stimuleren een andere kijk op de aanpak van het interieurontwerp en nemen daarbij de hele levenscyclus van een interieurproduct of dienst in ogenschouw – van de oorsprong, via productie naar de gebruiker, tot aan het einde van de levensduur, waarna het weer terugkeert in de cyclus via (hoogwaardig) hergebruik, reparatie, renovatie en – als het echt niet anders kan – recycling.

creatief onderzoekende houding

  • we gaan uit van de bestaande processen en producten en baseren ons op de voorhanden zijnde feiten en kennis.
  • we onderzoeken de mogelijkheden om bestaande lineaire processen en producten te transformeren naar circulaire processen en producten.
  • we zoeken naar partners die open staan voor het circulaire gedachtengoed en brengen verandering op gang door bestaande processsen en producten op creatieve en kritische wijze te benaderen.

transparante communicatie

  • we communiceren helder en delen onze kennis met alle betrokken partijen en andere geïnteresseerden.

verbinding en co-creatie

  • we verbinden partijen die eenzelfde doel nastreven: de transitie van lineair naar circulair.
  • we ontwerpen op basis van co-creatie: we betrekken alle partijen in het ontwerpproces.

Mocht u ook ideeën hebben over circulaire interieurprojecten en zich daarvoor willen inzetten, neem dan gerust contact met ons op om te onderzoeken of we dit samen op een hoger plan kunnen brengen.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren