INTERIOR STORIES | ontwerpfilosofie

Op basis van een programma van eisen en onderzoek wordt voor uw project een ruimteconcept en -ontwerp ontwikkeld. Wij stellen onszelf de vraag: “Hoe kunnen wij een ruimte en het interieur zo ontwerpen dat het dagelijks leven thuis of op de werkplek mooier, aangenamer en functioneler wordt?”

Naast de ruimte zelf zijn natuurlijk de gebruikers | bewoners en hun activiteiten een belangrijk uitgangspunt om tot een ontwerp te komen. Alle werkzaamheden gebeuren daarom in nauw overleg met de opdrachtgever. Door de intensieve samenwerking zal het eindresultaat altijd passend zijn en geheel aansluiten bij de eerder vastgestelde eisen en wensen.

interior for tomorrow streeft in haar ontwerpen naar een circulaire werkwijze. Wij benaderen onze interieurontwerpen circulair en hechten waarde aan hergebruik van materialen en meubels en aan het toepassen van materialen en meubels die hernieuwbaar en van natuurlijke oorsprong of biobased zijn. Uitgaande van uw circulaire ambitieniveau ontwikkelen wij een interieurontwerp op maat. Zowel het (bestaande) interieur als het ontwerpproces benaderen wij daarbij laag voor laag.

 

ANALYSE | DESIGN | MANAGE | projectfasering en werkzaamheden per fase

Het interieurvormgevingsproces kent 3 fasen – ANALYSE | DESIGN | MANAGE –  om van een eerste vraag of idee naar een gerealiseerd interieurontwerp te komen:
  • + ANALYSE | vaststellen context en scope
    we starten met een een vrijblijvend intake-gesprek waarin we samen met u de ontwerpvragen en uw circulaire ambitieniveau vaststellen. op basis hiervan en van de uitkomsten van ons circulaire materialenonderzoek stellen we het programma van wensen en eisen op.
  • + DESIGN | ontwikkelen interieurconcept en schets, voorlopig en definitief interieurontwerp
    aan de hand van het vastgestelde programma van wensen en eisen worden een concept en enkele ruimtelijke indelingsvoorstellen voorbereid, waarna de gekozen ruimtelijke indeling verder wordt ingevuld m.b.t. vormgeving, materialisatie en maatvoering. Om een keuze te kunnen maken uit de diverse opties vindt regelmatig overleg met de opdrachtgever plaats .
  • + MANAGE | projectbegeleiding realisatiefase
    wij kunnen er uiteraard ook voor zorgen dat het ruimtelijk concept en ontwerp – binnen het door u gestelde tijdtraject – ten uitvoer worden gebracht. Wij zoeken voor u de juiste vakmensen die uw interieurwensen op maat kunnen realiseren. Wij kunnen u – afhankelijk van uw wensen – volledig ontzorgen door het projectmanagement, de inkoop van materialen, meubels en accessoires, de bouwbegeleiding en de styling tot en met het moment van oplevering in zijn geheel op ons te nemen.
Voor al onze werkzaamheden gelden onze algemene voorwaarden interior for tomorrow

interior for tomorrow CEprojectfaseringRE-THINK YOUR INTERIOR | het sluiten van de interieurkringloop

Ieder circulair interieurontwerptraject start met het bestaande interieur als uitgangspunt. Bij een veranderde woon- of werksituatie of veranderde behoeftes van de gebruikers, is een wijziging van het interieur vaak gewenst. Als interieurvormgevers scannen wij de mogelijkheden tot hergebruik van het bestaande interieur en analyseren wij de restwaarde bij een CHANGE OF USE.
En zoals het woord circulaire interieurvormgeving impliceert, eindigt een interieurproject voor ons ook niet na oplevering. Samen met u en de circulaire partners binnen ons netwerk stellen wij alles in het werk om de interieurkringloop te sluiten.
Vernieuwen, vervangen, herstellen? WE RE-THINK YOUR INTERIOR!

interior for tomorrow circulaire verwegingen

Als u kiest voor onze RE-THINK interior service-opties, zullen wij u tijdens het gehele gebruikstraject van het door ons ontworpen interieur terzijde staan in het geval van bv. slijtage of tussentijdse wijzigingen in wensen en eisen m.b.t. het interieur. Op die manier zal uw interieur blijven voldoen aan nieuwe gebruikersbehoeftes en bovendien geheel up-to-date blijven, volgens de laatste interieurtrends. Een up-to-date interieurontwerp kan voor uw organisatie een belangrijke marketingtool zijn. Vaak kunnen een paar kleine interieuraanpassingen voldoende zijn voor optimaal effect.

Een bijkomend voordeel is dat interior for tomorrow uw interieur kan blijven monitoren en de juiste oplossingen kan aandragen om waardedestructie te voorkomen en geen onnodig afval te creëren.

Op de zakelijke markt veranderen interieurwensen en -eisen om de 7 jaar wegens veranderingen binnen de organisatie of wijzigingen in de manier van werken. Interior for tomorrow wil voor komen dat een interieurontwerp door zo’n CHANGE OF USE bij het vuil terecht komt. Vaak heeft uw interieur nog een restwaarde en kan het een tweede of zelfs een derde leven krijgen. Interior for tomorrow kan u helpen bij het heroverwegen of herontwerpen van uw bestaande interieurontwerp.
Samen met onze partners hebben wij hiervoor een intentieverklaring ontwikkeld, waarin wij u vragen bij een CHANGE OF USE van uw interieur contact met ons op te nemen. Zo willen wij voorkomen dat de afvalberg groter wordt en u optimaal gebruik maakt van de waardepotentie van uw interieur.

Wilt u meer weten? Wij vertellen u graag meer over onze kijk op het sluiten van de interieurkringloop.

 

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren